სახმელეთო გადაზიდვები

სახმელეთო გადაზიდვები საერთაშორისო გადაზიდვების როლი მთელ მსოფლიოში დღითიდღე იზრდება და ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს. კომპანია Scherer Logistics გთავაზობთ ლოგისტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას – სახმელეთო გადაზიდვებს.  ჩვენი სერვისი მოიცავს : • FTL – სრული მანქანის ტრანსპორტირებას • LTL – ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირებას • არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირებას • კონტეინერების გადაზიდვას სახმელეთო გზით ჩვენ გეხმარებით როგორც ტვირთების სწორად […]

საჰაერო გადაზიდვები

საჰაერო გადაზიდვები საერთაშორისო ლოგისტიკის განვითარებასთან ერთად საჰაერო გადაზიდვებიც სწრაფი ტემპებით ვითარდება. უნდა აღინიშნოს, რომ საჰაერო გადაზიდვები, სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით, ყველაზე სწრაფი და უსაფრთხოა. Scherer Logistics გთავაზობთ საჰაერო გადაზიდვების მომსახურების სრულ სპექტრს: • ტვირთის აეროპორტამდე მიტანას • ტვირთის დასაწყობებას • დოკუმენტაციების მომზადებას • ტვირთის დანიშნულების ადგილზე მიტანას ტრანსპორტირების ამ სახეს ძირითადად იყენებენ ტექნიკის, ფარმაცევტული პროდუქციის […]

საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვები უსაფრთხოების მაღალი კოეფიციენტიდან და ეკონომიურობიდან გამომდინარე საზღვაო გადაზიდვები საერთაშორისო ლოგისტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს რგოლს წარმოადგენს. ეს მიმართულება ყველა სხვა ტიპის გადაზიდვებთან შედარებით იაფი და მკაცრად რეგულირებადი საშუალებაა. განსაკუთრებით ეფექტურია მძიმე და დიდი ზომის ტვირთების წყლით ტრანსპორტირებისათვის. კომპანია Scherer Logistics გთავაზობთ საზღვაო გადაზიდვების ერთ-ერთ ტიპს – საკონტეინერო გადაზიდვებს. ჩვენი სერვისი მოიცავს: • სრულ საკონტეინერო გადაზიდვებს […]